אודות

 

מטרות  ופעולות של העמותה :

1 . הרשמת חולי לב מכל מחלות לב לעמותה ומתן כרטיס עמותה לחולים עם פרטי העמותה וטל’ לחירום .

2 . ההרשמה תבוצע בכל בתי החולים בארץ .

3 . יצירת קשר על מחלקות הלב בבתי החולים .

4 . גיוס מתנדבים בקהילה לעזרה הדדית .

5 . העלאת המודעות למחלות לב ואי ספיקת לב כגורם מס’ שני בתמותה במדינת ישראל .

6 . הרצאות בפניי תלמידים/סטודנטים על מחלות הלב  מושתלי לב מלאכותי ומושתלים והחתמה על כרטיס אדי .

7 . עזרה ותמיכה ושיחות עם חולי לב חדשים על מצבם הרפואי (תמיד יש הרגשה של בדידות  ולחימה עם המחלה   לבד )

8 . מתן מידע על זכויות המגיעות לחולה ממשרדי הממשלה ולהילחם בביוקרטיה .

9 . הכנסת סעיפים חדשים של מושתלים עם לב מלאכותי או לב מין החי  ( תו נכה  ,אי כושר עבודה ,פטור ממס הכנסה ).

10 . ליווי ומתן יעוץ  למשפחות החולים ומה זכויותיהם/ן .