הזכויות שלנו

ביטוח לאומי

 • אחוזי נכות רפואית- אדם זכאי לקבל אחוזי נכות וקצבת נכות בהתאם למצב בריאותו עד שנה לאחר יום ההשתלה. התנאים לקבלת קצבת נכות הנם לפי התנאים של כל נכה אחר.
 • קצבת שירותים מיוחדים (שר”מ)- אדם שעבר השתלה זכאי לקצבה עד שנה מיום הניתוח. שיעור קצבת השר”מ נקבע בהתאם למצב המושתל וליכולת תפקודו בבית. את הקצבה מקבלים מושתלים החל מגיל 18 ועד 60 (נשים) ו-65 (גברים).
 • גמלת סיעוד- נשים מעל גיל 60 וגברים מעל גיל 65 שעברו ניתוח השתלת איברים זכאים לקבלת הגמלה במידה והם תלויים בעזרת אדם אחר בביצוע פעולות יומיומיות. הגמלה אינה כספית, אלא גמלת שירותים.
 • תשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות – מושתל בעל דרגת אי כושר של 75%, פטור מהתשלומים.

מס הכנסה

אדם שעבר ניתוח השתלת איברים זכאי לזכויות במס הכנסה עד שנה מיום ההשתלה, אלא אם דרגת נכותו עולה על 89.1% בעקבות ליקויים נוספים.

 • פטור מלא ממס לשכיר או עצמאי שממשיך לעבוד למרות שעבר השתלה. הפטור יכול להגיע עד 496,800 שקלים לשנה.
 • פטור חלקי ממס עד 59,520 שקלים לשנה על הכנסה ממקור שאינו משכורת, כגון ריבית, השקעות בבנק ושכר דירה.

קופות חולים

 • מושתל שמקבל תרופות נגד דחיית האיבר פטור מתשלום עבורן. עבור תרופות נגד זיהומים תינתן הנחה של 90%.
 • מושתל פטור מתשלומי טפסי 17 עבור רופאים מקצועיים, מכונים ומרפאות חוץ.
 • במידה והמצב הבריאותי הופך לחריג (חום גבוה), המושתל יכול לפנות היישר למיון ללא טופס 17.
 • טיפולי שיניים חינם

רשויות מקומיות

 • אדם שעבר ניתוח השתלה זכאי להנחה בתשלומי ארנונה עד 80% למושתל שמקבל קצבת נכות מלאה ועד 40% למושתל שלא מקבל קצבה מלאה. בנוסף, ההנחה תלויה בהכנסתו של המושתל ושל בן/בת זוגו.
 • הנחה בארנונה נכים בדרגות נכות 10% ויותר(כולל נכים בדרגת נכות 10% עד 19% שקיבלו מענק חד-פעמי) זכאים להנחה במסים העירוניים (ארנונה). את גובה ההנחה קובעות הרשויות המקומיות לפי צפיפות הדיור. ההנחה תינתן על פי רשימת זכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות אחת לשנה (עד שתוסדר ההנחה באמצעות רשימת הזכאים, ניתן לקבל אישור חד פעמי בסניף הסמוך למקום המגורים). מי שדרגת נכותו 100% מיוחדת זכאי להחזר נוסף של 40% על תשלומי הארנונה ששילם לאחר ההנחה (רק עבור שנת המס השוטפת). לקבלת ההחזר יש לפנות לאגף איבה במשרד הראשיויצמן 13 ירושלים, בצירוף אישור על התשלום (לאחר ההנחה).
 • הנחות באגרות חינוך.

משרד התחבורה

אדם שעבר השתלה ונכותו עומדת על 60% לפחות זכאי להטבות עבור רכב פרטי אחד שבבעלותיו, במידה והתניידותו ללא רכב עלולה לפגוע במצבו הבריאותי.

 • המושתל מקבל פטור מלא מאגרת רישוי שנתית לרכב.
 • המושתל מקבל פטור מאגרת “העברת בעלות על רכב”.
 • המושתל זכאי לתו נכה שמקנה חניה חינם במקומות מסומנים לנכים או במקומות אסורים לחניה רגילה מבלי שתגרם הפרעה לתנועת מכוניות או הולכי רגל.
 • המושתל זכאי לגמלת ניידות- פטור חלקי/מלא על קניית רכב, במידה והוא סובל מנכות ברגליו ומוגבל בהליכתו.
 • זכויות לתג חנייה לנכה
  https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%92_%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%9B%D7%94

בזק

הזכויות מגיעות לאדם שעבר ניתוח השתלת איברים עד שנה מיום הניתוח, במידה והוא מקבל קצבת נכות ודרגת נכות החל מ-75% או שהוא בעל 80% נכות רפואית לצמיתות.

 • זכאי לקבל 60 פעימות מונה חינם בחודש.
 • זכאי לקבל הנחה של 50% מדמי אחזקת קו טלפון אחד על שמו.

משרד האוצר

מושתל נכה 100% יקבל הנחה ממס רכישה רגיל כשירכוש דירה למגוריו או ירכוש קרקע לבנייה עד שנתיים מיום הרכישה.

מנהל מקרקעי ישראל

מושתל נכה 100% פטור מ”דמי הסכמה” בעת מכירת דירתו שנקנתה ממנהל מקרקעי ישראל.

זכויות נוספות

הטבות ומענקים – סיוע בדיור לבעלי דרגות נכות עד 100%

סיוע בדיור ניתן כעזרה חלקית בלבד, וכתוספת לסיוע הניתן על ידי משרד הבינוי והשיכון, מקורות עצמאיים או כל גורם אחר.

אפשרויות הסיוע: הלוואות לדיור נכים בדרגת נכות 20% ויותר עשויים להיות זכאים להלוואה למטרת סיוע בדיור לאחד מהצרכים הבאים: רכישת דירה ראשונה ” מחוסר דיור”, החלפת דירה, סיוע לכיסוי חלקי או מלא של משכנתא בתנאים מעיקים וכן לשיפוצים. כמו כן קיימת זכאות להלוואה ל” סידור ראשון” למטרת התארגנות ראשונית בדירה. גובה ההלוואה נקבע בהתאם למטרת ההלוואה, לדרגת הנכות, סכום ההוצאה בפועל ובהתאם לסכומים הנקבעים על ידי משרד הבטחון.

מענק לרכישת דירה ראשונה (למחוסרי דיור) נכה מחוסר דיור עשוי להיות זכאי, למענק לרכישת דירה ראשונה בקומה נמוכה ללא מעלית, או לרכישת דירה בבניין עם מעלית (עד קומה ב’), גובה המענק בהתאם לסוג הפגיעה ודרגת הנכות. סיוע למענק דיור הינו חד פעמי.

דרגת הנכות סכום המענק 35% עד 49% על פגיעת רגליים 25,700 ש“ח 50% עד 89% בכל סוגי הפגיעות 77,100 ש”ח 50% ומעלה על גפיים תחתונות 51,400 ש”ח 90% עד 100% בכל סוגי הפגיעות 94,500 ש“ח

מענק להחלפת דירה נכה בדרגת נכות 35% ויותר על פגיעה ברגליים, או 60% ויותר על פגיעה בלב או בריאות, או 90% עד 100% בכל סוגי הפגיעות, שבבעלותו (טרם פגיעתו) דירה בקומה גבוהה ומחמת מגבלותיו הוא נאלץ להחליפה לדירה בקומה נמוכה ללא מעלית, או לדירה בבניין עם מעלית )עד קומה ב’(, זכאי למענק להחלפת דירה. גובה המענק – 51,400 ש”ח.

פטור והנחות בעת רכישת דירה
הנחה בגובה 95% בתשלום מס רכישה על דירה למגורים או על קרקע לבנייתה לנכים בדרגת נכות 19% ויותר לצמיתות. פטור מאגרת רישום משכנתא בלשכת רישום מקרקעין לנכים בדרגת נכות 20% ויותר לצמיתות או בעלי 10% נכות מקבלי גימלה. פטור מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין לנכים בדרגת נכות 50% ויותר, המחזיקים בדירה בתנאי חכירה ומתגוררים בה דרך קבע.

ההטבות יוענקו פעמיים בלבד. למימוש ההטבות יש לפנות למחלקת פעולות איבה הסמוך למקום המגורים.